Politiehond 2 keuring 06-10-'06 te Leusden / Dini met Jack 429 CL