Dirk traint met:

xMH Santos (reu) Politiehond 1 413CL

xMH Pitou (reu) in opleiding Politiehond 1

xMH Rikki (reu) in opleiding Politiehond 1

xMH Shadow (reu) in opleiding Politiehond 1

xMH Pitou (reu) in opleiding Politiehond 1

xMH Ferro (reu) in opleiding Politiehond 1

xMH Kelvin (reu) in opleiding Politiehond 1